MUISTISAIRAASTA MUISTIKUNTOUTUJAKSI

MUISTISAIRAASTA MUISTIKUNTOUTUJA

Muistiviikon kunniaksi nostan esiin sen, miten puhumme muistisairaista ihmisistä. Käsitevalinnoilla ja puhetavalla on suuri merkitys, koska kieli ohjaa käsitystämme todellisuudesta.

Oheisessa kuviossa esitän, miten näkökulma muuttuu, kun nimitys ”muistisairas” vaihdetaan ”muistikuntoutujaksi”, ja kuntoutumista aletaan pitää mahdollisena.

kuvio: muistisairaasta muistikuntoutujaksi

Muistikuntoutujasta puhuttaessa kuntoutuminen ei tarkoita etenevästä muistisairaudesta parantumista, vaan sillä viitataan voimavaralähtöiseen, henkilökohtaiseen prosessiin, jossa sairastunut hyväksyy sairastumisen, sopeutuu sen tuomiin muutoksiin sekä löytää uudelleen elämälleen merkityksen. Sairauden luonteesta johtuen kuntoutumisprosessi on jatkuva matka, ja diagnoosista kuntoutuminen koskettaa sairastuneen lisäksi vahvasti myös hänen lähipiiriään.

Muistisairaan osallisuus on mahdollista

Kuntoutuminen liittyy läheisesti sosiaaliseen osallisuuteen sekä mielekkäisiin rooleihin ympäröivässä yhteisössä. Sairastuneen käsityksen omasta itsestään – identiteetin – on todettu olevan keskeisin tekijä tässä prosessissa. Kuntoutumisesta muistisairauksien yhteydessä puhuttaessa on kuitenkin muistettava, että käsite saattaa väärin ymmärrettynä johtaa epärealistisiin toiveisiin. Hyvän elämän korostaminen ei myöskään saa tarkoittaa muistisairauksiin liittyvän kärsimyksen unohtamista. Olennaista onkin löytää tasapaino eri näkökulmille sekä tunnistaa hyvän elämän mahdollisuudet kärsimystä kieltämättä.

Rakennetaan yhdessä muistiystävällistä yhteiskuntaa

Me kaikki voimme omalla toiminnallamme ja puhetavallamme vaikuttaa siihen, että muistisairas voi tuntea kuuluvansa joukkoon ja kokea onnistumisen elämyksiä. Rakennetaan yhdessä muistiystävällistä yhteiskuntaa, jossa kaikki ihmiset kohdataan yhdenvertaisina kansalaisina!

Kirjoittanut Satu Riihelä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *