SENIORIN HYVINVOINNIN PERUSTEITA

Esimerkkejä siitä, miten OmaGeronomi voi tukea hyvinvointiin vaikuttavien asioiden toteutumista seniorin elämässä.

LIIKUNTA

Suunnittele yhdessä OmaGeronomin kanssa sinulle sopiva tapa lisätä liikuntaa. Tehdään tuolijumppaa kotona, käydään kävelyllä tai mennään yhdessä kuntosalille. Kun haluat lisätä tavoitteellista liikuntaa, saat OmaGeronomiksesi personal trainerin tutkinnon suorittaneen valmentajan, joka tekee sinulle harjoitteluohjelmat.

Monet ikääntymiseen liitetyt haasteet johtuvat liikunnan puutteesta, eivät ikääntymisestä sinänsä. Liiallinen paikallaan oleminen ei ole kenellekään hyväksi, eikä varsinkaan ikääntyvälle ihmiselle. Ikä ei ole syy lopettaa liikkumista eikä liikunta ole vaarallista.

Suuri syy lisääntyvään avuntarpeeseen on lihasvoiman ja liikkumisvarmuuden katoaminen liikkumattomuuden myötä. Jos reisilihaksissa esimerkiksi ei ole voimaa, tuolilta ylösnousu tulee vähitellen mahdottomaksi. Tai jos käsien liikkuvuutta ei ole harjoitettu, tavaroiden kurkottelu ylähyllyiltä ei enää onnistu. Liikkumiskyvyllä on selkeä yhteys itsemääräämisoikeuteen. Pidetäänhän siitä huolta?

Lihasvoimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta voi aina parantaa! Ikä ei ole este. Liikunta edistää koko elimistösi toimintaa, esimerkiksi sydän- ja verenkierto- sekä hengityselimistösi toiminta kohentuu, immuunipuolustus parantuu ja suolikin toimii paremmin.

Liikunta parantaa myös aivotoimintaa ja unenlaatua, kohottaa mielialaa sekä helpottaa usein kivun hallintaa. Uudenlaisen pystyvyyden tunteen ja itsevarmuuden kautta koko elämä tuntuu innostavammalta.

Harjoittelu on hauskaa ja mikä parasta, huomaat taatusti pian eron arjessasi. Säännöllinen liikkuminen on superlääke. Koskaan ei ole myöhäistä aloittaa!

LUONTO

OmaGeronomin kanssa voit lähteä elvyttävälle luontoretkelle lähimetsään, puistoon tai vaikka marjastamaan. Ihasteltavia luontokohteita löytyy myös lähes jokaisen pihalta. Viherkasvien kanssa puuhailu kotona – ja jopa luontokuvat – lisäävät tutkitusti hyvinvointia. Mietitään yhdessä, miten voisimme lisätä luontokokemuksia sinun elämääsi.

Luonto palauttaa, elvyttää ja vähentää stressiä. Luonto lisää hyvinvointia vahvistamalla immuniteettia ja alentamalla elimistön tulehdustilaa. Luontoympäristössä myös verenpaine laskee, mikä suojaa sydän- ja verisuonitaudeilta.

Luonto edistää aivoterveyttä ja virkistää mieltä, itsetunto ja pystyvyyden tunne kohentuvat. Luonto on loputtomien virikkeiden lähde, jolloin erityisesti muistiin liittyvät aivojen osat vahvistuvat.

Luonnossa liikkuminen tapahtuu lähes huomaamatta, jolloin tulee myös liikuttua enemmän ilman suuria ponnisteluja.

Luonnossa myönteisyys lisääntyy, mikä edistää elimistön paranemisprosesseja. Luonnossa huolet unohtuvat ja läsnäolo nykyhetkessä vahvistuu – juuri tässä hetkessä kaikki on usein aivan hyvin.

SOSIAALISET SUHTEET

OmaGeronomi on läsnä juuri sinulle ja kohtaa sinut ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Vuorovaikutus tarkoittaa meille kohtaamista. Useinkaan kohtaamisen pituus ei ole yhtä merkittävää kuin sen laatu. Sama pätee ihmissuhteisiin – laatu on määrää tärkeämpi.

OmaGeronomin tärkeimpiä tehtäviä on lievittää yksinäisyyttä, joka on monien ongelmien ja pahoinvoinnin juurisyy. Se sairastuttaa kehon, aivot ja mielen sekä vanhentaa ennenaikaisesti. Yksinäisyys on ikääntyvillä ihmisillä myös tärkein turvattomuuden tunteen aiheuttaja.

Yksinäisyys tarkoittaa koettua ja subjektiivista tunnetta yksinäisyydestä eli toivotun sosiaalisen kanssakäymisen puutetta. Tämä erotuksena sosiaalisten suhteiden vähäisyydelle ja yksin olemiselle, joista kumpikaan ei välttämättä tarkoita yksinäisyyttä. Olennaista on nimenomaan kokemuksen subjektiivisuus – vain sinä itse tiedät, oletko yksinäinen. Yksinäisyyttä ei voi päätellä edes ihmissuhteiden määrästä.

Jos kaipaat ryhmätoimintaa, autamme sinua myös sopivan ryhmän löytämisessä. Sosiaalisen osallistumisen on kuitenkin aina oltava omaehtoista, ei itseisarvo. Me olemme erilaisia. Toiset tarvitsevat jatkuvasti seuraa, toiset viihtyvät omissa oloissaan.

Positiivisen asenteen tietokoneita kohtaan on osoitettu olevan yhteydessä sosiaaliseen hyvinvointiin ja liittyvän myös psyykkiseen hyvinvointiin. Internetiä käyttävät seniorit ovat tyytyväisempiä elämäänsä ja he kokevat vähemmän yksinäisyyttä. OmaGeronomi auttaa sinua tietotekniikan käyttämisessä. Etsitäänkö kavereita Facebookista?

TURVALLISUUS

Turvallisuuden tunne on olennainen hyvinvoinnin perusta. Tieto siitä, että voit tarvittaessa turvautua OmaGeronomin apuun, luo turvallisuuden tunnetta.

Turvattomuus on keskeisimpiä elämänlaatua heikentäviä tekijöitä. Sitä aiheuttavat mm. kokemus yksinäisyydestä ja muistisairaudet sekä erityisesti se, ettei ole ketään, kenen apuun voi turvautua, jos jotain sattuu.

Myös yksin ulkona liikkuminen ja kaatumisen pelko saattavat aiheuttaa turvattomuutta. Pimeys, liukkaus ja levähdyspaikkojen puute voivat estää ulos menemisen. Lisäksi tunne siitä, ettei selviydy asioiden hoitamisesta, kun kaikki muuttuu ja palvelut digitalisoituvat, lisää turvattomuutta.

Pitkään jatkuessaan turvattomuuden tunne syrjäyttää ja sairastuttaa.

OmaGeronomi on sinulle turvallinen tukihenkilö missä ikinä tukea ja turvaa tarvitsetkin. Voit luottaa siihen, että oma tuttu OmaGeronomisi auttaa.

RAVINTO

OmaGeronomi auttaa terveellisen ruokavalion suunnittelussa, lähtee avuksesi kauppaan tai tarvittaessa käy puolestasi kaupassa. Ruuan verkkokauppa on myös kätevä palvelu, jos sinulla on käytössä nettiyhteys. Voit kokeilla turvallisesti ja tehdä tilauksen yhdessä OmaGeronomin kanssa.

Yhdessä kaikki on hauskempaa ja ruokakin maistuu paremmin. Ateriointi on tärkeä iloa tuottava sosiaalinen tapahtuma. Ateriat voit halutessasi valmistaa yhdessä OmaGeronomin kanssa tai OmaGeronomi voi myös ottaa omat eväät mukaan ja nauttia lounaan seuranasi.

Terveyttä edistävä ravinto on hyvinvoinnin kulmakivi. Ikääntyessä on osattava ottaa huomioon riittävä ravintoaineiden ja vitamiinien saanti. Ravitsemuksen heikko laatu heikentää toimintakykyä ja aivotoimintaa. Esimerkiksi riittävästi proteiinia tarvitaan lihasvoiman säilyttämiseen.

Heikentynyt ruokahalu lisää vajaaravitsemuksen riskiä, ja vaikka ruoka maistuisikin, se saattaa laadultaan olla ravintoaineköyhää.

Kaupassa käyminenkin vaatii nykyään osaamista, jos tavoitteena on täysipainoinen ravinto. Uusia tuotteita tulee hyllyille tiuhaan tahtiin, tuoteselosteita on osattava lukea eikä paketteihin painettuihin mainoslauseisiin ole luottamista.

AIVOTERVEYS

OmaGeronomin tuella voit edistää omaa aivoterveyttäsi ja pienentää muistisairauksien riskiä. Oikeastaan kaikki, mitä yhdessä teemme, on hyväksi aivoillesi.

Muistisairausdiagnoosi ei ole maailmanloppu eikä paraskaan elintapaneuvonta ehkäise kaikkia muistisairauksia. Muistisairaana on edelleen mahdollista elää hyvää ja omannäköistä elämää. OmaGeronomi on tukenasi myös muistisairauden kanssa.

Elintavoilla on huomattavan suuri merkitys aivoterveydelle. Riittävä liikunta ja terveellinen ravinto ovat aivoterveyden perusta. Myös aivojen aktivointi, merkitykselliset ihmissuhteet ja sosiaalinen aktiivisuus ylläpitävät aivojen toimintaa.

Aivojen terveyteen pätevät samat periaatteet kuin sydämen terveyteen. Oleellista on pitää verensokeri, kolesteroliarvot ja verenpaine normaalilla tasolla. Näin aivojenkin verisuonet pysyvät terveinä.

Aivot tarvitsevat myös tekemistä. Lähes kaikenlainen tekeminen on hyväksi aivoille, kuten lukeminen, tanssi, pelit, muistelu, liikunta, kulttuuriharrastukset, käsityöt, musiikki ja luonnossa liikkuminen.

Ikä on muistisairauksien suurin riskitekijä, mutta ikääntyminen ei suinkaan aina johda muistisairauteen. Muistisairauden riskiä kasvattavat myös yksin eläminen, masennus, toivottomuus ja negatiivinen ajattelu.

Elämäänsä tyytyväisillä ihmisillä riski muistisairauksiin on huomattavasti muita pienempi. Se, että meillä on hyvä olla, on hyväksi myös aivoterveydelle.

Kohtuullinen kahvinjuonti, 3–5 kupillista päivässä, näyttää myös ehkäisevän muistisairauksia. Juodaanko kahvit?

ELÄMÄN TARKOITUKSELLISUUS

Meissä jokaisessa asuu lapsen uteliaisuus ja innostus – joskus vain unohdamme sen. OmaGeronomi on tukenasi, jos elämä tuntuu tarkoituksettomalta. Löydetään yhdessä uutta koettavaa, nähtävää, ajateltavaa ja tehtävää.

Tulevaisuuden näkeminen valoisana lisää elämän tarkoituksellisuutta. Unelmat ja tavoitteet kuuluvat myös ikääntyvän ihmisen elämään. Toivo ja luottamus asioiden järjestymiseen ovat tärkeitä voimavaroja. Toivo on tietoisuutta siitä, että on ihmisiä, jotka välittävät ja ovat läsnä ja tukena tarpeen vaatiessa. OmaGeronomi haluaa rinnallakulkijanasi tuoda sinulle valoa ja toivoa.

Elämän tarkoitus on jotain, minkä vuoksi ihminen pitää elämäänsä elämisen arvoisena. Se jokin on meille jokaiselle yksilöllistä ja vaihtelee elämän eri vaiheissa.

Elämän tarkoitukselliseksi kokeminen on vahvasti yhteydessä mielen hyvinvointiin. Elämän tarkoituksen voi löytää esimerkiksi luomalla jonkin teoksen, tekemällä jonkin työn, kokemalla hyvyyttä, totuutta ja kauneutta, nauttimalla luonnosta tai kulttuurista, kohtaamalla toisen ainutlaatuisen olennon ja rakastamalla häntä.

Tarkoituksellista elämää elävä ihminen osaa nauttia pienistä iloista. Myös muistelu ja kiitollisuus tuovat tarkoituksellisuuden tunnetta.

color
https://www.omageronomi.fi/wp-content/themes/rayko/
https://www.omageronomi.fi/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/omageron/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off