MIKÄ GERONOMI ON?

Geronomi AMK on vanhustyön ammattikorkeakoulututkinto, joka yhdistää sosiaali- ja terveysalan.

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖ

Geronomi AMK on vanhustyön ammattikorkeakoulututkinto, joka yhdistää sosiaali- ja terveysalan. Geronomi tarkastelee ikääntymistä aina laaja-alaisesti niin fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta kuin kognitiivisestakin näkökulmasta.

Geronomit ovat Valviran rekisteröimiä sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Tietomme voit tarkistaa täältä.

Geronomin työtä – myös meitä OmaGeronomi-palvelun tuottajina – ohjaa aina vahva eettinen arvopohja. ”Geronomin tehtävänä on edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista ja yhteisöllistä osallisuutta. Geronomi tukee ja edistää työssään asiakkaiden voimavaroja, toimintakykyä ja kuntoutumista. Geronomi arvioi asiakkaansa voimavaroja ja tukee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä huomioiden sekä hyödyntäen asiakkaan elin- ja toimintaympäristön. Geronomi tukee ihmisten mielekkään elämän toteutumista yhteistyössä perheiden, yhteisöjen, järjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa hyödyntäen koko palvelujärjestelmää.” (Suomen Geronomiliitto ry)

Suomen Geronomiliiton verkkosivuilla voit tutustua tarkemmin geronomien osaamiseen ja ammattietiikkaan:

Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä oheisella lomakkeella, kiitos.

  color
  https://www.omageronomi.fi/wp-content/themes/rayko/
  https://www.omageronomi.fi/
  #c1c1c1
  style1
  paged
  Loading posts...
  /home/omageron/public_html/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  Enter your email here
  on
  off