MIKÄ GERONOMI ON?

Geronomi AMK on vanhustyön ammattikorkeakoulututkinto, joka yhdistää sosiaali- ja terveysalan.

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖ

Geronomi AMK on vanhustyön ammattikorkeakoulututkinto, joka yhdistää sosiaali- ja terveysalan. Geronomi tarkastelee ikääntymistä aina laaja-alaisesti niin fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta kuin kognitiivisestakin näkökulmasta.

Geronomit ovat Valviran rekisteröimiä sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Tietomme voit tarkistaa täältä.

Geronomin työtä – myös meitä OmaGeronomi-palvelun tuottajina – ohjaa aina vahva eettinen arvopohja. ”Geronomin tehtävänä on edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista ja yhteisöllistä osallisuutta. Geronomi tukee ja edistää työssään asiakkaiden voimavaroja, toimintakykyä ja kuntoutumista. Geronomi arvioi asiakkaansa voimavaroja ja tukee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä huomioiden sekä hyödyntäen asiakkaan elin- ja toimintaympäristön. Geronomi tukee ihmisten mielekkään elämän toteutumista yhteistyössä perheiden, yhteisöjen, järjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa hyödyntäen koko palvelujärjestelmää.” (Suomen Geronomiliitto ry)

Suomen Geronomiliiton verkkosivuilla voit tutustua tarkemmin geronomien osaamiseen ja ammattietiikkaan:

Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä oheisella lomakkeella, kiitos.

color
https://www.omageronomi.fi/wp-content/themes/rayko/
https://www.omageronomi.fi/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/omageron/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off