TIETOSUOJA JA REKISTERISELOSTE

Päivitetty 15.8.2019

JOHDANTO

Käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti lainsäädännön määrittelemällä tavalla, joten luethan selosteen huolellisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa. Käsittelemme tietojasi aina lainmukaisesti, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Kohto Oy

y-tunnus 3013840-6

postiosoite: Haltiantie 3 F, 02300 Espoo

TIETOSUOJAVASTAAVA

Satu Riihelä

satu(at)omageronomi.fi

puh. 040-705 3491

REKISTERIN NIMI

Kohto Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on asiakkaan ja Kohto Oy:n välinen asiakassuhde tai henkilön antama lupa yksilöityjen tietojensa käsittelyyn.

Henkilötietoja käytetään:

 • OmaGeronomi-verkkosivun kautta tai puhelimitse saatuihin yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen
 • asiakkaan tilaaman uutiskirjeen lähettämiseen
 • asiakkaan tilaaman palvelun tuottamiseen, kehittämiseen ja laskuttamiseen
 • OmaGeronomi-palvelun ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitamiseen
 • asiakaspalveluun, viestintään, raportointiin ja markkinointiin
 • OmaGeronomi-palvelun kehittämiseen
 • asiakkaan palvelusopimuksessa yksilöityjen ja sovittujen asioiden hoitamiseen.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Suostumus henkilötietojen tallentamiseen pyydetään henkilötietojen keräämisen yhteydessä yksilöityä tarkoitusta varten:

 • sähköisellä lomakkeella
 • suullisesti
 • paperisella lomakkeella
 • palvelusopimuksella
 • tapahtumailmoittautumisten yhteydessä.

Lupa tietojen tallentamiseen pyritään selvittämään ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä.

MITÄ TIETOJA TALLENNETAAN?

Keräämme henkilöistä vain välttämättömät tiedot keräystilanteessa yksilöityä tarkoitusta varten:

 • Yhteydenottopyyntöjen yhteydessä tallennamme henkilön nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, joiden tallentamiseen henkilö itse on antanut suostumuksen.
 • Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä tallennamme henkilön nimen ja sähköpostiosoitteen, joiden tallentamiseen henkilö itse on antanut suostumuksen.
 • Tallennamme OmaGeronomi-verkkosivulla blogikirjoituksiin kirjoitetut kommentit, joiden tallentamiseen henkilö antaa suostumuksen lähettämällä kommenttinsa.
 • Palvelusopimuksessa tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite sekä tilauksen sisältöön liittyvät tiedot.
 • Palvelun aikana tallennetaan palvelun suorittamisen kannalta välttämättömiä tietoja, kuten asiakkaan toimintakykyyn ja annettuihin palveluihin liittyviä tietoja, jotka on määritelty asiakkaan hyväksymässä palvelusopimuksessa.
 • Tallennamme myös muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot, kuten tilaustiedot ja asiakkaan ja Kohto Oy:n välisen viestinnän.

 

MITEN HENKILÖTIEDOT KERÄTÄÄN?

Henkilötiedot kerätään henkilöiltä itseltään:

 • verkkosivustolle jätetyllä yhteydenottopyynnöllä
 • uutiskirjeen tilauksella
 • puhelimitse
 • asiakastapaamisessa
 • palvelusopimuksella
 • sähköpostilla.

Henkilötietoja saadaan tarvittaessa myös asiakkaan nimeämältä omaiselta tai asiakkaan lailliselta edustajalta.

Suostumus henkilötietojen keräämiseen pyydetään tietojen tallentamisen yhteydessä.

REKISTERÖITYJEN TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Kaikki tiedot tuhotaan asianmukaisesti, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarkoituksenmukaista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJENSIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta OmaGeronomin verkkosivuston ylläpidon eikä Kohto Oy:n hallinnoimien tilojen ulkopuolelle ja niitä käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteritietoja käsittelee ainoastaan Kohto Oy:n henkilökunta, jota sitoo vaitiolovelvollisuus, tai ulkopuolisen yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan salassapitovelvollisuuteen sidottu henkilökunta.

Digitaaliset järjestelmät: Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen. Yhteystietoja sisältävän sähköisen järjestelmän käyttöön on oikeutettu ainoastaan ilmoitettu rekisterinpitäjä. Henkilötietoja sisältävä järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Fyysinen aineisto: Asiakkaiden täyttämät paperiset lomakkeet säilytetään lukituissa tiloissa siihen saakka, että ne kirjataan digitaaliseen muotoon. Kirjauksen jälkeen fyysinen aineisto tuhotaan tietoturvallisesti. Palvelusopimukset säilytetään paperisina lomakkeina lukituissa tiloissa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tai pyytää poistamaan häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjän nimetylle tietosuojavastaavalle: satu(at)omageronomi.fi tai OmaGeronomi-verkkosivuston yhteydenottolomakkeella. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterin ylläpitäjä ei tarkista luovutettujen tietojen oikeellisuutta.

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sivuston ylläpitäjiin kirjallisesti.

EVÄSTEET

OmaGeronomin verkkosivusto käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen sujuvoittamiseksi. Hyväksymällä tietosuojakäytäntömme verkkosivuilla vieraileva henkilö hyväksyy myös evästeiden käytön. Voit oman selaimesi asetuksista estää evästeiden käytön. Otathan kuitenkin huomioon, että esto saattaa vaikeuttaa sivustomme käyttöä.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TIEDONKERUU

OmaGeronomin verkkosivusto voi sisältää linkkejä muille kuin Kohto Oy:n ylläpitämille sivustoille, mutta emme vastaa näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Käyttäjän on itse tarkistettava kunkin sivuston tietosuojakäytäntö siirryttyään Kohto Oy:n hallinnoimien sivustojen ulkopuolelle.

Verkkosivustomme voivat sisältää myös yhteisöpalvelujen painikkeita ja linkkejä, kuten Facebookin tykkää-painikkeita. Käyttäjän on itse tutustuttava yhteisöpalvelujen tietosuojakäytäntöihin käyttäessään niiden painikkeita. Kohto Oy ei vastaa yhteisöpalvelujen tietosuojakäytännöistä.

Onko sinulla kysyttävää tietosuojasta tai rekisteröimistämme henkilötiedoista? Vai haluatko, että poistamme tietosi? Voit ottaa yhteyttä oheisella lomakkeella.

  color
  https://www.omageronomi.fi/wp-content/themes/rayko/
  https://www.omageronomi.fi/
  #c1c1c1
  style1
  paged
  Loading posts...
  /home/omageron/public_html/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  Enter your email here
  off
  off