YRITYKSEN TARINA

Meidän intohimomme on elämän merkityksellisyyden tukeminen ja turhan toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäiseminen – iästä riippumatta. Ilman elämäniloa ei ihmisellä ole voimavaroja hyvän elämän rakentamiseen. Me tuotamme elämänlaatua, joka jatkuu koko elämän.

OmaGeronomi-palvelu syntyi, koska halusimme tarjota senioreille kokonaisvaltaista elämänlaatua tuottavaa palvelua. Sellaista palvelua, jossa pääsisimme hyödyntämään koko laaja-alaista ikääntymisen osaamistamme geronomeina.

Avainsana on kokonaisvaltaisuus, sillä meidän vanhuspalvelujärjestelmämme tunnistaa heikosti ihmisen elämän kokonaisuuden. Erityisen huonosti tunnistetaan jokaisen ihmisen mahdollisuus kuntoutumiseen. Tämän me haluamme muuttaa – ja tähän meidät geronomeina on koulutettu. Meidän vahvuutenamme on myös yli viisikymppisinä oma elämänkokemus.

OmaGeronomi valmennuspalvelut on Kohto Oy:n aputoiminimi. Ottamalla ”geronomin” mukaan palvelumme nimeen haluamme korostaa palvelumme ammattimaisuutta ja tehdä geronomeja tunnetuksi – meidän osaamistamme ikääntyvä yhteiskunta tarvitsee.

Lue täältä lisää yrityksemme syntytarinasta.

Haluatko olla mukana kehittämässä uudenlaisia senioripalveluja? Lue lisää!

Tutustu myös yrityksemme muihin verkkosivuihin:

Kohto Oy:n verkkosivu, jossa kootusti tiedot yrityksemme kaikesta toiminnasta.

Voimavuodet-sivusto, joka kertoo kestävään hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

KOHTO OY:N MISSIO

YRITYKSEMME ARVOT

Lupaamme olla aina luottamuksesi arvoisia. Voit luottaa siihen, että teemme, mitä lupaamme.

Säilytämme kaikki tietosi luottamuksellisesti ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Yksityisyytesi on meillä turvassa.

Luotettavuus tarkoittaa myös sitä, että voit luottaa ammattitaitoomme. Toimimme aina parhaan ammatillisen osaamisemme mukaan. Olemme koulutettuja ikääntymisen ja vanhustyön ammattilaisia.

Toimintamme perustuu aina tutkittuun tietoon sekä geronomien ammattieettisiin ohjeisiin.

Lupaamme kunnioittaa ihmisarvoa kaikessa toiminnassamme.

Palvelumme tavoitteena on ihmisarvoisen ikääntymisen ja vanhuuden turvaaminen. Tämän vuoksi meillä on aina myös maksuttomia asiakkuuksia.

Hyvän tekeminen on peruslähtökohta yrityksemme perustamiselle. Haluamme tuottaa aidosti asiakaslähtöisiä palveluja senioreille ja tukea hyvää ikääntymistä.

OmaGeronomi-palvelu syntyi, koska halusimme tarjota senioreille kokonaisvaltaista elämänlaatua tuottavaa palvelua. Sellaista palvelua, jossa pääsisimme hyödyntämään koko laaja-alaista ikääntymisen osaamistamme geronomeina.

Jokaisella ikääntyvällä ihmisellä on oikeus elää omannäköistään hyvää elämää.

Me haluamme edistää toiminnassamme oikeudenmukaisuutta. Ikäihmisten kohtelu on yhteiskunnassamme monilta osin epäoikeudenmukaista. Ihmiset eivät saa tarvitsemaansa tukea tai eivät osaa sitä hakea.

Oikeudenmukaisuutta pyrimme lisäämään myös viestinnällä ja tuomalla julki ikäihmisten elämään liittyviä epäkohtia.

Omassa työssämme kohtelemme aina kaikkia ihmisiä oikeudenmukaisesti.

Panostamme myös työntekijöiden hyvinvointiin. Meille he ovat voimavara. Työntekijöiden arvostus näkyy meillä myös palkoissa, jotka ovat aina työehtosopimuksen minimiehtoja parempia.

Liiketoiminnassamme pyrimme aina kestävyyteen ja läpinäkyvyyteen.

Teemme valintoja harkiten ja käytämme mahdollisuuksien mukaan ekologisia materiaaleja kaikissa fyysisissä tuotteissamme, kuten painotuotteissa ja muissa markkinointimateriaaleissa.

Vältämme turhaa kulkemista, minkä vuoksi meillä ei ole varsinaisia toimistotiloja. Polkupyörällä kulkemiseen asiakaskäynneille kannustamme koko henkilökuntaa.

Kestävä kehitys tarkoittaa meille myös ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua, joiden tuottaminen on yrityksemme päätehtävä.

Uudenlaisten senioripalvelujen kehittäminen on intohimomme. Ikääntyvät ihmiset ovat voimavara yhteiskunnallemme. He ansaitsevat aidosti ihmislähtöisiä, yksilöllisyyttä kunnioittavia ja hyvinvointia luovia palveluja.

Me ajattelemme ennakkoluulottomasti ja etsimme uusia näkökulmia asioihin. Me ymmärrämme ikääntyvien ihmisten moninaisuuden ja vastustamme kiivaasti ageismia sen kaikissa muodoissa.

VASTUUHENKILÖT

(Kuvia klikkaamalla avautuu esittelyteksti.)

MIKÄ GERONOMI ON?

Geronomi AMK on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Geronomit ovat Valviran rekisteröimiä sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Tietomme voit tarkistaa täältä.

Geronomin työtä – myös meitä OmaGeronomi-palvelun tuottajina – ohjaa aina vahva eettinen arvopohja. ”Geronomin tehtävänä on edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista ja yhteisöllistä osallisuutta. Geronomi tukee ja edistää työssään asiakkaiden voimavaroja, toimintakykyä ja kuntoutumista. Geronomi arvioi asiakkaansa voimavaroja ja tukee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä huomioiden sekä hyödyntäen asiakkaan elin- ja toimintaympäristön. Geronomi tukee ihmisten mielekkään elämän toteutumista yhteistyössä perheiden, yhteisöjen, järjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa hyödyntäen koko palvelujärjestelmää.” (Suomen Geronomiliitto ry)

Suomen Geronomiliiton verkkosivuilla voit tutustua tarkemmin geronomien osaamiseen ja ammattietiikkaan:

color
https://www.omageronomi.fi/wp-content/themes/rayko/
https://www.omageronomi.fi/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/omageron/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off